CV

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta vuonna 1998. Olen myös terveystieteiden kandidaatti (TtK) Itä-Suomen yliopistosta. Pääaineena minulla on terveyshallintotiede ja sivuaineena valtio-oppi. Tällä hetkellä teen maisteriopintoja samasta pääaineesta. Maisterin sivuaineena minulla on tietohallinto. Olen myös käynyt syöpähoitajan erikoistumisopinnot Savonia ammattikorkeakoulussa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa olen aloittanut työskentelyn 15-vuotiaana Tohmajärven vanhainkodissa hoitoapulaisena. Koko sairaanhoitajaopintojen ajan tein vapaa-ajalla töitä vanhusten kanssa terveyskeskuksen vuodeosastolla ja yksityisessä dementiakodissa. Keskussairaalassa vatsaelinkirurgisella vuodeosastolla sain oppini sairaanhoitajuuteen. Siellä työ oli antoisaa ja opettavaa. Vatsakeskuksessa olen tehnyt pisimpään töitä. Siellä hoidettiin vatsaelisairauksien sisätauti- ja kirurgisia potilaita. Olen myös ollut töissä yksityisellä lääkäriasemalla heräämössä, jossa valmisteltiin asiakkaat leikkaukseen, hoidettiin heräämövaihe jaa kotiutettiin asiakkaat. Ollessani nuorena töissä yksityisessä hoitokodissa oli tehtävänkuva varsin monipuolinen. Asukkaiden hoito, ruuanlaitto, lääkitys, pyykki- ja siivoushuolto sekä verinäytteiden otto. Meillä oli vielä kasvimaa ja takka, joihin itse pilkottiin halot.